Skip to main content

Shantykoor Stuurloos was uitgenodigd om te komen zingen voor mevrouw Mies Vreeswijk. Mevrouw is op 29 september 87 jaar geworden en verblijft in Woon Zorgcentra Haaglanden in Rijswijk. Familie was uitgenodigd om dit feestelijk mee te vieren. De familie was niet als enige aanwezig, alle andere bewoners hebben zich aangesloten in de zaal. En dat het gezellig is geworden is zeker.
Toen Stuurloos het nummer “Het kleine café aan de Haven” ging zingen kwam een groot deel van de familie gezellig tussen de mannen van het koor staan en zongen uit volle borsten mee. Met als afsluiting het nummer “We’ll meet again”.
Onze geluidsman Carl is met vakantie en onze kapelmeester Jan was op deze dag verhinderd. De plaatsen van de afwezige mannen zijn ingevuld door Ron Verwaal (geluid) en Leon van Baal (accordeon). Zonder deze mannen wordt het voor een koor toch moeilijk optreden, bedankt mannen.

Leave a Reply