Voor info & Boekingen

(Boekingen & Public Relations)
Rob van der Stel
Tel. 06-19269372
boekingen@sskstuurloos.nl

Secretariaat & Website

Wim Meijers (secretaris)
Tel. 06-10 351 351
E-mail: secretaris@sskstuurloos.nl

IBAN nummer penningmeester Stuurloos;  NL78 INGB 0003 5890 71

Rob Verwater

Voorzitter
06-14484385
voorzitter@sskstuurloos.nl

Wim Meijers

Secretaris
06-10 351 351
secretaris@sskstuurloos.nl

John Offermans

Penningmeester
06-53499724
penningmeester@sskstuurloos.nl

Jan Zonneveld

Coördinator Logistiek
06-52592488
logistiek@sskstuurloos.nl