Skip to main content

41 Koorleden van Stuurloos hebben weer een leuk en gezellig optreden verzorgd voor “De Zonnebloem” in Schiedam. Stuurloos doe dit ieder jaar belangen-loos voor alle aanwezigen. Ook voor alle vrijwilligers van De Zonnebloem. Geweldig dat deze mensen zich ook voor de maatschappij inzetten, wat is een wereld zonder vrijwilligers. Alle aanwezigen hebben in ieder geval genoten en een prettige middag gehad. Op de laatste foto ziet u dat het bestuur van Stuurloos, ook vrijwilligers, even bijeen bij de afvalbak, zouden er koorleden zijn die vinden dat het bestuur bij het afval hoort? Wij horen het wel.