Skip to main content

Een gezellig middag bij “Soos Blauwhuis” v/h ANBO Schiedam waar alle aanwezigen weer hebben genoten van Stuurloos. Stuurloos heeft met “Soos Blauwhuis” een intentieverklaring om éénmaal per jaar gratis op te treden. Als je de aanwezigen ziet genieten van ons optreden, dan geeft dit ook voor de bemanning van Stuurloos een grote voldoening.