Skip to main content

Stuurloos koor- en bestuurslid is 80 jaar geworden, en samen met zijn vrouw Nel 55 jaar getrouwd, dat moest gevierd worden. Nel, het brein achter dit feest, heeft dit achter de rug van Jan geregeld en georganiseerd.

Jan was helemaal verbaasd toen hij bij wijkcentrum “De Brug” aan kwam, Jan wist totaal van niets. Nel had een smoes verzonnen dat zij naar Scheveningen gingen, maar zij moesten nog eerst iets ophalen, Jan begreep er niets van. Jan werd hartelijk onthaalt, het feest kon beginnen. Na het onthaal heeft Stuurloos twee keer opgetreden.

Na dit optreden was er een buffet voor familie, vrienden, buren en genodigden.
Als afsluiter heeft koorlid Koos Lancel nog enige gezellige nummers gezongen, het was één groot en gezellig feest.