Skip to main content

Stuurloos heeft de strijd gewonnen van de Battle of the Shanty’s in wijkcentrum De Erker. 3 Van de 9 koren die zijn overgebleven, Viswijvenkoor De Vlietgrieten, Shantykoor De Marconisten en Shantykoor Stuurloos, zijn samen de strijd aangegaan, waarvan Stuurloos is geëindigd als winnaar.
Het was een leuk festival, georganiseerd door wijkcentrum De Erker, waar Ina von Trappies de scepter zwaait en Aad Onnekink, Bert Steenbergen en Harry Visser het shanty gedeelte voor hun rekening hebben genomen.
In 2023 zal Stuurloos de wisselbokaal weer moeten verdedigen.

Leave a Reply