Voor info & Boekingen

  (Boekingen & Public Relations)
  Rob van der Stel
  Tel. 06-19 269 372
  boekingen@sskstuurloos.nl

  Secretariaat & Website

  Wim Meijers (secretaris)
  Tel. 06-10 351 351
  E-mail: secretaris@sskstuurloos.nl 

  IBAN nummer penningmeester Stuurloos;  NL78 INGB 0003 5890 71